top of page
3.jpg
2.JPG
3.jpg
dedofjafa-1.jpg

סדרות

2015 גירושים מאוחרים (סדרה עלילתית)
2002 רצח מצלמים (סדרה עלילתית)
1996 מר מאני (סדרה עלילתית)
1993 הסרט שלא היה (סדרה תיעודית)
1975/6 אדם כמו בצל - שני סרטים על מצוקה דור שני (סדרה תיעודית)

תיעודי

2012 ואם נניח לרגע שיש אלוהים
2008 משחקי ידידות
2007 כלבים
2006 סכנין חיי
2005 יצא השד המתופף
2001 מכתבים ברוח
2001/2 סגר
1993 הסרט שלא היה
1984 מליון דולר כל סורק
1983/4 חוף הים- תשמד
1979 נאבוקו בקיסריה
1975/6 אדם כמו בצל - שני סרטים על מצוקה דור שני
1975 פסק זמן
1971/2 הצוענים של יפו
1970 חינוך80
1969מתרסים (שודר ב1972)
1969 חתונות
1966 אני אחמד

עלילתי 

2019 המתים של יפו 
2015 גירושים מאוחרים
2005 עור
2002 רצח מצלמים
1999 איש משטרה
1996 מר מאני
1994 הילד חולם
1992 בוצ'ה
1989 כתר בראש
1988 משחקים בחורף
1985 לחם
1979/80 אינדיאני בשמש
1977/8 חרבת חיזעה
1974 הכלה וצייד הפרפרים
1972 מי ורדים מפורט סעיד
1970 קדיה מולודובסקי 
1966 אני אחמד

bottom of page